Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Obsługa deweloperów

Posiadamy szerokie, ugruntowane doświadczenie w zakresie obsługi całości procesów inwestycyjnych. Dokonujemy weryfikacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych, analizujemy uwarunkowania prawne planowanej inwestycji, kompleksowo obsługujemy transakcje kupna nieruchomości, maksymalnie zabezpieczając interesy naszych Klientów.
Wspomagamy procesy inwestycyjne na każdym etapie postępowania administracyjnego: uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie.
Wspieramy deweloperów w zakresie konstruowania umów deweloperskich, w zależności od specyfiki danej inwestycji, dokonywaniu odbiorów lokali, rozwiązywaniu bieżących problemów, w tym związanych w wadami nieruchomości.

Zapewniamy zastępstwo procesowe w razie ewentualnych sporów sądowych.
Zatrudniamy specjalistów w zakresie pozyskiwania nieruchomości dla deweloperów.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?