Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest podporządkowana przepisom kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, które to zapisy mają charakter nadrzędny, jeśli chodzi o zabezpieczenie interesów najemców. Nieprawidłowo podpisana umowa najmu lokalu mieszkalnego może doprowadzić do sytuacji, w której wypowiedzenie umowy dokonane przez właściciela nieruchomości zostanie uznane za nieskuteczne, a pozbycie się lokatorów trwa nawet kilka lat. Przede wszystkim należy rozważyć podpisanie umowy najmu okazjonalnego, gwarantującej skuteczną eksmisję najemców w razie wygaśnięcia umowy najmu. Nasza kancelaria specjalizuje się w podpisywaniu umów najmu i precyzyjnie wyjaśnia podstawy prawne oraz różnice między umowa najmu „zwykłego” a okazjonalnego.

Niezbędne zapisy umowy najmu lokalu mieszkalnego powinny zawierać:

 • prawidłowe oznaczenie stron umowy,
 • prawidłowy i kompletny opis przedmiotu najmu – lokalu mieszkalnego,
 • zobowiązania stron umowy,
 • sposób korzystania z nieruchomości (cel mieszkalny),
 • ilość osób zamieszkujących w lokalu
 • zakaz podnajmu lokalu osobom trzecim,
 • wysokość czynszu, opłat dodatkowych, terminy i sposób płatności,
 • czas zawarcia umowy najmu,
 • przyczyny i terminy wypowiedzenia umowy najmu,
 • zasady waloryzacji wysokości czynszu,
 • dodatkowe zobowiązania stron, m.in. zakaz palenia, posiadania zwierząt, zasady rozliczenia ewentualnych nakładów dokonanych przez najemcę, zasady korzystania z urządzeń znajdujących się w lokalu,
 • zasady zwrotu lokalu właścicielowi.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?