Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Umowa najmu instytucjonalnego

Umowa najmu instytucjonalnego stanowi jedną z opcji umów zawieranych przez podmioty, które profesjonalnie zajmują się wynajmem lokali mieszkalnych. Skorzystanie z umowy najmu instytucjonalnego daje właścicielowi gwarancję opuszczenia lokalu przez najemców w przypadku wygaśnięcia umowy najmu.

Niezbędne zapisy umowy najmu instytucjonalnego powinny zawierać:

 • prawidłowe oznaczenie stron umowy,
 • prawidłowy i kompletny opis przedmiotu najmu – lokalu mieszkalnego,
 • zobowiązania stron umowy,
 • sposób korzystania z nieruchomości (cel mieszkalny),
 • ilość osób zamieszkujących w lokalu
 • zakaz podnajmu lokalu osobom trzecim,
 • wysokość czynszu, opłat dodatkowych, terminy i sposób płatności,
 • czas zawarcia umowy najmu,
 • przyczyny i terminy wypowiedzenia umowy najmu,
 • zasady waloryzacji wysokości czynszu,
 • dodatkowe zobowiązania stron, m.in. zakaz palenia, posiadania zwierząt, zasady rozliczenia ewentualnych nakładów dokonanych przez najemcę, zasady korzystania z urządzeń znajdujących się w lokalu,
 • zasady zwrotu lokalu właścicielowi.

Obowiązkowe załączniki do umowy najmu instytucjonalnego:

– oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Zapytaj o wzór umowy najmu instytucjonalnego, podając, czy jesteś właścicielem, czy najemcą – prześlemy Ci stosowny wzór dokumentu, z podstawowymi instrukcjami jego wypełnienia.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?