Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Prawo cywilne

Prawo cywilne to bardzo szeroka dziedzina. Specjalizujemy się w jego poszczególnych działach. Nie boimy się wyzwań i każdego dnia sięgamy po nowe sprawy i szukamy nowych rozwiązań. Udzielamy profesjonalnej pomocy między innymi w następującym zakresie:
• uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
• przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
• spory związane ze współwłasnością: podział nieruchomości wspólnej do korzystania (quod usum)
• umowne lub sądowe zniesienie współwłasności
• wyodrębnienie lokalu z nieruchomości wspólnej (w tym adaptacji stychu)
• stosunki sąsiedzkie
• zakłócanie korzystania z prawa własności
• umowa dożywocia
• ustanowienie/zniesienie służebności osobistej lub gruntowej
• służebność drogi koniecznej
• ustalenie granic
• umowy warunkowe, prawo pierwokupu
• odstąpienie od umowy przedwstępnej
• zwrot zaliczki, zadatku z umowy przedwstępnej
• dochodzenie zawarcia umowy sprzedaży przed sądem
• zasiedzenie własności nieruchomości
• uchylenie się od skutków prawnych umów, np. umowy renty dożywotniej
• wady nieruchomości – roszczenia z tytułu rękojmi
• sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, zachowek, testamenty
• powództwo o wydanie nieruchomości (eksmisyjne)
• rozliczenie nakładów poniesionych na nieruchomość
• windykacja należności
• wszelkie sprawy związane z umowami najmu: wypowiedzenie, powództwo o zapłatę czynszu, o wydanie nieruchomości, zwrot kaucji
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – przekształcenie w prawo własności, rozliczenia ze spółdzielnią mieszkaniową
• postępowanie wieczystoksięgowe: składanie wniosków o wpis, wykreślenie wpisu, sprostowanie omyłek
• wykreślenie hipotek
• uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, zmiana zarządcy.

Nie znalazłeś tutaj dziedziny odnoszącej się do Twojego problemu?- skontaktuj się z nami, aby upewnić się, czy nasza specjalizacja obejmuje zakres Twojej sprawy.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?