Wzory umów

Skorzystaj ze sprawdzonych wzorów umów.

Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci wzór umowy w pliku Word.
Potrzebujesz wsparcia – przygotujemy dla Ciebie projekt umowy dostosowany do Twoich wymagań.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna jest kluczowym elementem procesu sprzedaży. Zawarte w niej postanowienia stanowią fundament transakcji i zapewniają jej właściwą realizację.

Umowa najmu lokalu użytkowego

Najem lokalu użytkowego wymaga precyzyjnego określenia zobowiązań stron oraz dołączenia dodatkowych klauzul umownych zabezpieczających ich interesy.

Projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego

Podpisywanie umowy najmu z punktu widzenia właściciela lokalu obarczone jest dziś dużym ryzykiem i wymaga znajomości przepisów regulujących ten stosunek prawny.

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa zabezpiecza właściciela lokalu przed kłopotami z opuszczeniem lokalu przez najemców po zakończeniu umowy najmu. Nie ryzykuj i zapoznaj się z zaletami tego rozwiązania.

Umowa najmu instytucjonalnego

Jest to umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości

Podstawowy dokument gwarantujący prawidłowe przekazanie nieruchomości w przypadku jej sprzedaży lub najmu.