Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Opiniowanie umów deweloperskich

Wychodzimy z założenia, że prościej jest negocjować umowę przed jej podpisaniem, aniżeli borykać się z trudnościami w trakcie jej realizacji. Kompleksowo analizujemy umowy deweloperskie, zawsze maksymalnie zabezpieczając interes naszych Klientów. W trudnych sprawach uczestniczymy w negocjacjach, a także podczas podpisywania umów. Zapewniamy pomoc w razie konieczności wytoczenia procesu sądowego.

Posiadamy różne warianty współpracy

I. Podstawowy obejmuje następujące czynności:
• weryfikację stanu prawnego nieruchomości gruntowej (analiza zapisów księgi wieczystej pod kątem statusu prawnego gruntu, istniejących obciążeń, w szczególności służebności i hipotek, analiza dostępnych dokumentów publicznych lub dostarczonych przez dewelopera w zakresie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, dostępu do drogi publicznej, struktury dróg wewnętrznych oraz ewentualnych służebności przejazdu i przechodu),
• badanie statusu prawnego dewelopera na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
• precyzyjną analizę zapisów umowy deweloperskiej oraz prospektu informacyjnego pod kątem przestrzegania zapisów tzw. ustawy deweloperskiej, w tym weryfikację obowiązku prowadzenia przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego,
• precyzyjną analizę zapisów umowy deweloperskiej oraz prospektu informacyjnego pod kątem dodatkowego, nie wynikającego z tzw. ustawy deweloperskiej, zabezpieczenia interesów Nabywcy, w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron, gwarantowanych terminów, procedur odbioru, kar umownych, odpowiedzialności dewelopera za wady, prawa odstąpienia od umowy,
• badanie konstrukcji umowy deweloperskiej (trybu bezobciążeniowego wyodrębniania mieszkań lub podziału nieruchomości gruntowych, badanie statusu pomieszczeń przynależnych, miejsc postojowych, ogródków, konstrukcji tzw. podziału do korzystania),
• wypunktowanie postanowień umownych stanowiących klauzule niedozwolone lub niekorzystnych dla Nabywcy,
• zaproponowanie zapisów dodatkowych lub zamiennych (praca na dokumencie Word z komentarzami i trybem śledzenia zmian),
• godzinną konsultację w celu omówienia zapisów umowy i stopnia ważności zaproponowanych zmian oraz wyjaśnienia wątpliwości,
• przesłanie umowy do Klienta lub bezpośrednio do dewelopera wraz z naniesionymi poprawkami i komentarzami.

II wariantrozszerzony – obejmuje dodatkowo konsultacje z deweloperem aż do uzyskania ostatecznej wersji umowy.

III wariantnajszerszy z możliwych wariantów współpracy obejmuje dodatkowo:
• obecność w czasie podpisania umowy deweloperskiej,
• zaopiniowanie ostatecznej umowy sprzedaży,
• dodatkowe konsultacje (telefoniczne, mailowe, osobiste) z Klientem.
Gwarantujemy najwyższy stopień profesjonalizmu w powyższym zakresie.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?