Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Najczęstsze błędy popełniane przez strony takiej umowy to korzystanie z niesprawdzonych wzorów, które niedostatecznie zabezpieczają interesy stron.
Niezbędne zapisy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości powinny zawierać:

  • prawidłowe oznaczenie stron umowy,
  • prawidłowy i kompletny opis przedmiotu sprzedaży – lokalu, gruntu lub gruntu zabudowanego domem,
  • powołanie stosownych dokumentów stanowiących podstawę nabycia nieruchomości,
  • precyzyjne określenie zobowiązań stron,
  • określenie ceny nieruchomości,
  • określenie wysokości zadatku oraz konsekwencji wynikających z niewykonania umowy przedwstępnej przez jedną ze stron,
  • określenie sposobu płatności ceny (gotówka, przelew, kredyt) oraz sposobów zabezpieczających płatność,
  • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
  • określenie dodatkowych zobowiązań stron, adekwatnych do sytuacji prawnej stron, m.in. związanych z procedurą kredytową,
  • termin wydania nieruchomości.

 

Umowa przeniesienia własności jest odzwierciedleniem postanowień stron zawartych w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. W razie sporu postanowienia umowy przedwstępnej mają kluczowe znaczenie, w szczególności w zakresie obowiązku zwrotu zadatku w podwójnej wysokości przez jedną ze stron.
Umowa przedwstępna może mieć również formę aktu notarialnego. Nasza kancelaria pomaga we właściwym skonstruowaniu zapisów takiej umowy, opiniując projekty umów sporządzanych przez notariusza.

Zapytaj o wzór umowy przedwstępnej sprzedaży określając przedmiot umowy (lokal, grunt, grunt zabudowany domem) oraz podając, czy jesteś stroną sprzedającą, czy kupującą – prześlemy Ci stosowny wzór dokumentu, z podstawowymi instrukcjami jego wypełnienia.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?