Szkolenia

Tematy szkoleń:

Oferta szkoleniowa Kancelarii Prawnej KLOS

 1. Prawidłowe umowy pośrednictwa – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 2. Prawidłowe umowy przedwstępne – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 3. Prawidłowe zabezpieczenie stron transakcji sprzedaży.
 4. Omówienie procesu sprzedaży – prawne aspekty od chwili pierwszego kontaktu z klientem do wydania nieruchomości- skrócona wersja pkt 1,2,3.
 5. Pułapki w obrocie lokalami mieszkalnymi.
 6. Obrót nieruchomościami gruntowymi.
 7. Prawo pierwokupu na rynku nieruchomości.
 8. Najem lokali mieszkalnych – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 9. Najem lokali użytkowych – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 10. Prawne aspekty współwłasności.
 11. Wady fizyczne nieruchomości.
 12. Wady prawne nieruchomości.
 13. Umowa deweloperska – warsztaty/szkolenie z analizy zapisów umownych.
 14. Ustawa deweloperska – omówienie wymogów ustawowych, umowy deweloperskiej, prawnych aspektów współpracy z deweloperami.
 15. Omówienie zmian w prawie nieruchomości – stosownie do zakończenia roku lub wchodzących nowych przepisów.
 16. Użytkowanie wieczyste – aktualny status prawa, omówienie zmian.
 17. Case study – omówienie najciekawszych przypadków z zakresu obrotu nieruchomościami oraz orzecznictwa z tego zakresu.

Szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami z uwzględnieniem ich mieszanego charakteru – częściowo sprzedażowego, częściowo prawnego. Wszystkie z poniższych szkoleń nawiązują do rzetelności w pracy pośrednika, w tym do konieczności merytorycznego przygotowania się do każdego kontaktu z klientem.

 1. Wyłączność w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami– przekonaj siebie i innych.
 2. Prawidłowe przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
 3. Budowanie trwałych relacji z klientem na każdym etapie transakcji.
 4. Negocjacje w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.
 5. Pozyskiwanie nieruchomości w pośrednictwie.

Na zlecenie przygotowujemy program wdrażania do pracy w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?