Szkolenia

Zmiany w prawie nieruchomości.

Cena: 220 zł brutto
Czas szkolenia : 5 godzin zegarowych  ( w tym dwie przerwy po 15 min., 10 min.), godz. 9:00-14:00
Termin : 24.03.2023r.
Miejsce: szkolenie  on-line
Zgłoszenia: szkolenia@eklos.pl
Opiekun szkolenia:  Anna Libner, tel. 668 831 406

Dla kogo?

Dla wszystkich osób związanych z nieruchomościami- pośredników, zarządców, rzeczoznawców, inwestorów.

Benefity:

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć, czego możesz oczekiwać w roku 2023 pod względem prawnym.

Zalety szkolenia:

 • prowadząca- radca prawny i licencjonowany pośrednik jest doświadczonym praktykiem z dziedziny prawa nieruchomości,
 • szkolenie ma aspekt praktyczny, bez zbędnej teorii.

Tego szkolenia nie możesz przegapić. Rok 2023 będzie zaskakujący pod względem nowych rozwiązań w dziedzinie prawa nieruchomości. Odbędziemy podróż po wszystkich dziedzinach związanych z nieruchomościami i wypunktujemy najważniejsze z punktu widzenia pośredników i specjalistów nieruchomości zmiany. Duża dawka wiedzy w pigułce, podsumowanie ważnych zmian z 2022r. i – co najistotniejsze- prognozowanych, stojących “tuż za progiem” zmian w prawie na rok 2023r. Wszystko bowiem wskazuje na to, że w drugim kwartale 2023 roku uchwalone zostaną kompleksowe zmiany w planowaniu przestrzennym, o których powinieneś już teraz wiedzieć. Omówimy też założenia bezpiecznego kredytu 2%, zmiany prawa budowlanego, nowelizację dotyczącą świadectw energetycznych, nowe prawo konsumenckie, podsumujemy ponad pół roku obowiązywania ustawy deweloperskiej, zastanowimy się nad dalszym losem użytkowania wieczystego, porozmawiamy o kooperatywach mieszkaniowych.

Znowu czeka nas prawniczy rollercoster i mnóstwo konkretów, bez straty czasu.

Oto najważniejsze punkty szkolenia.
 1. Bezpieczny kredyt 2%- dla kogo i na jakich warunkach, czy uratuje stronę popytową na rynku nieruchomości?
 2. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości – jak powstrzymać fundusze inwestycyjne  i flipperów przed zdominowaniem polskiego rynku nieruchomości.
 3. Rewolucyjne zmiany w planowaniu przestrzennym, m.in.:

– co dalej z decyzjami W-Z, ze studium i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

-kiedy ruszy najbardziej wyczekiwany Rejestr Urbanistyczny,

-czy niekorzystne zmiany w rencie planistycznej wejdą w życie.

4. Zmiany z zakresu prawa budowlanego – m.in. – nowe założenia dla domów powyżej 70 mkw., koniec z pozwoleniami na użytkowanie?

5. Jak się sprawują uproszczone legalizacje samowoli budowlanych?

6. Świadectwa energetyczne- zmiany istotne dla sprzedających i pośredników.

7. Nowa ustawa deweloperska po ponad pół roku funkcjonowania-krótkie podsumowanie zmian.

8. Ocena wpływu nowej ustawy deweloperskiej na pośredników w obrocie nieruchomościami. Czy flipper to też deweloper?

9. Definitywny koniec użytkowania wieczystego – kiedy zniknie z polskiego systemu prawnego?

10. Kooperatywy mieszkaniowe- czas start.

11. Prawo konsumenckie- jak najnowsza nowelizacja wpływa na pośredników w obrocie nieruchomościami.

12. Najem okazjonalny. Podsumowanie funkcjonowania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powrót eksmisji lokatorów.

13. Zmiany w prawie spadkowym. Ubezwłasnowolnienie- nowe rozwiązania. Umowa dożywocia- nowe zasady.

14. Co nowego u frankowiczów? Reforma WIBOR-u.

15. Krótko o innych zmianach w prawie nieruchomości,

-podatek katastralny czy od pustostanów?

-rewolucja w zasadach wywłaszczania nieruchomości,

– AML- granice prywatności zweryfikowane przez TSUE.

16. W trakcie szkolenia powołamy się na ciekawe orzeczenia z zakresu prawa nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

17. W czasie szkolenia jak zawsze będzie czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Warsztaty z pisania umów przedwstępnych wraz ze wzorami umowy przedwstępnej lokalu mieszkalnego, gruntu, domu.

Cena: 900 zł brutto  ( w cenie wzory umów przedwstępnych)
Czas szkolenia : 7 godzin zegarowych  ( w tym trzy przerwy po 15 min.), godz. 9:00-16:00
Termin : 04.04.2023r.
Miejsce: Wrocław (szkolenie stacjonarne)
Zgłoszenia: szkolenia@eklos.pl
Opiekun szkolenia:  Anna Libner, tel. 668 831 406

Unikatowe, prestiżowe, szkolenie ze specjalistką z zakresu prawa nieruchomości i praktykiem – radcą prawnym Ewą Klos-Rychter.

Na szkoleniu dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z maksymalnym zabezpieczeniem interesów strony sprzedającej i kupującej.

Będziemy pracować na konkretnej umowie przedwstępnej.

Dla kogo?

Jest to idealne szkolenie dla inwestorów, właścicieli mieszkań, pośredników w obrocie nieruchomościami.

Benefity:

Po szkoleniu otrzymasz aż trzy wzory umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, gruntu, domu z modyfikacjami związanymi z przedmiotem sprzedaży.

Zalety szkolenia:

– prowadząca jest doświadczonym prawnikiem i negocjatorem umów  sprzedaży,

– mała grupa zapewni możliwość dyskusji i odpowiedzi na nurtujące problemy,

– szkolenie ma aspekt praktyczny, bez zbędnej teorii,

– cel – przygotowanie uczestników do samodzielnego podpisywania umów przedwstępnych oraz dostosowywania ich do potrzeb stron umowy.

Zabezpieczenie interesów stron w umowie przedwstępnej oraz umowie sprzedaży.

 Warsztaty pozwalają na praktyczne omówienie prawnych aspektów sprzedaży każdego rodzaju nieruchomości oraz rzeczywistych problemów związanych z zapisami w umowie przedwstępnej oraz umowie sprzedaży nieruchomości oraz koniecznością zabezpieczenia interesów strony sprzedającej oraz strony kupującej (odpowiemy również na pytanie, jak zapewnić równowagę stron w umowie). Omówione zostaną nietypowe sytuacje prawne, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy przedwstępnej. Szkolenie pomoże w uporządkowaniu wiedzy i rozwiązaniu wielu problemów oraz kwestii, z jakimi najczęściej borykają się osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości. Każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie oraz zainicjować dyskusję.

Program warsztatów:
 1. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości:
  a) przedmiot umowy przedwstępnej– co tak naprawdę podlega sprzedaży – sposób opisania każdego z rodzajów nieruchomości,
  b) forma umowy przedwstępnej – dla kogo korzystna jest forma aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej,
  c) wzajemne zobowiązania stron:

  •    – cena i sposób zapłaty,
  •    – termin zawarcia umowy przyrzeczonej
  •    – termin wydania nieruchomości.
  •    – wydanie nieruchomości przed jej sprzedażą- omówienie zagrożeń.

  d) dodatkowe postanowienia umowne:

  •    – zadatek – wysokość oraz sposób płatności zadatku, dochodzenie roszczeń z tytułu zadatku, modyfikacja postanowień dotyczących zadatku,
  •    – kary umowne w umowie przedwstępnej.

  e) modyfikacje umowy przedwstępnej z uwzględnieniem procedury kredytowej.
  f) nieruchomość obciążona –zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.
  g) dodatkowe zabezpieczenie interesów strony sprzedającej.
  h) dodatkowe zabezpieczenie interesów strony kupującej.
  i) odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy a jej niewykonanie.

 2. Pozostałe aspekty umowy przedwstępnej sprzedaży – tu omówione zostaną problemy, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia, będzie czas na dyskusję i zadawanie pytań.
 3. Umowa sprzedaży nieruchomości:
  • a) relacja umowy sprzedaży nieruchomości do postanowień umowy przedwstępnej,
  • b) zabezpieczenie zapłaty ceny,
  • c) procedura kredytowa- jak czytać umowę kredytową?,
  • d) zabezpieczenie wydania nieruchomości,
  • e) odpowiedzialność sprzedającego za wady nieruchomości,
  • f) zapisy dotyczące stanu nieruchomości, dodatkowego wyposażenia.
 4. Wydanie nieruchomości- omówienie m.in. problemu dostrzeżonych wad nieruchomości i problematyki podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych.

Wykładowca:

Radca prawny Ewa Klos-Rychter- radca prawny oraz aktywny zawodowo pośrednik  (licencja nr 2770), od 20 lat zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalistka w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, uznana negocjatorka umów i praktyk sądowy. Od 2006 roku właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

Tematy szkoleń:

Oferta szkoleniowa Kancelarii Prawnej KLOS

 1. Prawidłowe umowy pośrednictwa – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 2. Prawidłowe umowy przedwstępne – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 3. Prawidłowe zabezpieczenie stron transakcji sprzedaży.
 4. Omówienie procesu sprzedaży – prawne aspekty od chwili pierwszego kontaktu z klientem do wydania nieruchomości- skrócona wersja pkt 1,2,3.
 5. Pułapki w obrocie lokalami mieszkalnymi.
 6. Obrót nieruchomościami gruntowymi.
 7. Prawo pierwokupu na rynku nieruchomości.
 8. Najem lokali mieszkalnych – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 9. Najem lokali użytkowych – warsztaty/szkolenie z podpisywania umów.
 10. Prawne aspekty współwłasności.
 11. Wady fizyczne nieruchomości.
 12. Wady prawne nieruchomości.
 13. Umowa deweloperska – warsztaty/szkolenie z analizy zapisów umownych.
 14. Ustawa deweloperska – omówienie wymogów ustawowych, umowy deweloperskiej, prawnych aspektów współpracy z deweloperami.
 15. Omówienie zmian w prawie nieruchomości – stosownie do zakończenia roku lub wchodzących nowych przepisów.
 16. Użytkowanie wieczyste – aktualny status prawa, omówienie zmian.
 17. Case study – omówienie najciekawszych przypadków z zakresu obrotu nieruchomościami oraz orzecznictwa z tego zakresu.

Szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami z uwzględnieniem ich mieszanego charakteru – częściowo sprzedażowego, częściowo prawnego. Wszystkie z poniższych szkoleń nawiązują do rzetelności w pracy pośrednika, w tym do konieczności merytorycznego przygotowania się do każdego kontaktu z klientem.

 1. Wyłączność w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami– przekonaj siebie i innych.
 2. Prawidłowe przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
 3. Budowanie trwałych relacji z klientem na każdym etapie transakcji.
 4. Negocjacje w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.
 5. Pozyskiwanie nieruchomości w pośrednictwie.

Na zlecenie przygotowujemy program wdrażania do pracy w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?