Prognozowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Na zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, znoszącą obowiązujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami gruntowymi, wszyscy czekamy.

Główne założenia nowelizacji ustawy

W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy. Przewiduje on zwiększenie powierzchni gruntów rolnych, do których przepisów ustawy nie stosuje się, do 5 ha.

W porównaniu z obecnym limitem 3000 mkw. to spory postęp, albowiem oznacza, że areał ziemi rolnej do 5 ha będzie można zakupić bez spełnienia wymagań bycia rolnikiem.

Zmieni się również definicja ziemi rolnej.Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji: „W pojemnej definicji „nieruchomości rolnej” działaniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego niepotrzebnie objęto wszelkie grunty położone na terenach nieposiadających miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli na większości obszaru kraju (zgodnie z danymi GUS, na koniec 2016 roku, tylko 30,2% powierzchni kraju jest objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego), niezależnie od ich faktycznego charakteru i przeznaczenia. (…)

Dlatego wnioskodawcy proponują, aby wszelkie grunty – położone na terenach, przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy – nie podlegały przepisom ustawy.”

Zatem o tym, czy mamy do czynienia ziemia rolna, będą decydować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Planowane zmiany powinny ułatwić zakup gruntów rolnych, udrożnić obrót nieruchomościami gruntowymi, który w ostatnich dwóch latach przeżywa poważny zastój. Kiedy nowelizacja ujrzy światło dzienne i w jakim ostatecznym kształcie zostanie zaakceptowana przez Sejm i Senat, na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć.

Pomożemy Ci nawet w najtrudniejszych sprawach

Od 20 lat specjalizujemy się w segmencie nieruchomości, stale rozszerzając nasze spectrum działania.

  • Konsultacje prawne
  • Opiniowanie umów
  • Zastępstwo procesowe