Przepisy na czas epidemii- zakaz eksmisji, co licytacjami nieruchomości?

Po ostatnich szkoleniach ze zmian w prawie wiele osób pyta mnie, jak wyglądają w tej chwili eksmisje lokatorów i licytacje nieruchomości. Przypominam zatem, że zgodnie z art. 15zzu tzw. ustawy covidowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Dotyczy to również eksmisji najemców na używających lokalu na podstawie umowy najmu okazjonalnego, czy też osób, które sprzedały mieszkanie, ale nie chcą wydać nieruchomości. Od ustawowej zasady jest tylko jeden wyjątek: przepis nie dotyczy orzeczeń wydanych na skutek stosowania przemocy w rodzinie.

Kolejne rozwiązania na czas epidemii dotyczą licytacji nieruchomości. Otóż zgodne ze znowelizowanym art. 952.1 § 5 kodeksu postępowania cywilnego w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu nie przeprowadza się licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Przepis ten wszedł w życie 30 maja 2020r. Zakaz licytacji nieruchomości dotyczy jednak wyłącznie tych nieruchomości, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Zatem licytacji mogą podlegać działki czy budynki usługowe.