Approaching Diversity with the Brain in Mind

Ważne zmiany w opodatkowaniu najmu dla przedsiębiorców w roku 2021

Uwaga na zmiany w prawie – 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa dotyczące opodatkowania wynajmu nieruchomości.

28 października Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany przepisów umożliwiają przedsiębiorcom dokonującym wynajmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności, opodatkowanie uzyskanych przychodów w formie ryczałtu.

Przedsiębiorcy podobnie jak osoby prywatne, dokonując wynajmu nieruchomości mogą skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich przychodów z najmu, jakim jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki podatku pozostają bez zmian – w 2021 roku rozliczając się ryczałtem podatnik zobowiązany będzie opłacić podatek od najmu w wysokości:

–8,5% – w przypadku, gdy jego przychody z najmu nie przekroczą kwoty 100 000 zł, lub

12,5% – w przypadku, gdy przychody z najmu przekraczają kwotę 100 000 zł.

Dlatego właściciele nieruchomości powinni obliczyć, czy bardziej opłaca im się rozliczenie ryczałtem czy według skali podatkowej (17 i 32 proc.) lub stawką liniową 19 proc. (mogą ją wybrać, tylko jeśli prowadzą działalność gospodarczą).